Azara - 2010-08-25 14:34:57

Czym jest złudzenie optyczne?

Złudzenie optyczne (optical illusion) - jest to błędne postrzeganie pewnych własności elementów rysunku, np. ich wielkości (irradiacja), prostoliniowości, wzajemnej równoległości itp. Zjawisko ma podłoże psychologiczne, wynika z kontekstowego rozpoznawania obrazów przez mózg.

http://p1.kciuk.pl/p1.kciuk.pl/211ba289a6bca384a1ae7d210bb8c991.jpg


Jeżeli dłużej popatrzymy w środkowy punkt obrazka- "falowanie" zatrzyma się.

www.feralheartforum.pun.pl www.hogwartrpg.pun.pl www.sojuszdiablo.pun.pl www.fs2pl.pun.pl www.us5sosweetsboys.pun.pl